O ŞCOALĂ DE VALOARE, PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE More »

O ŞCOALĂ DE VALOARE, PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE More »

 

Admiterea în liceu oentru anul școlar 2021-2022

Evaluare națională_clasa a VIII-a 2020-2021

ORAR GIMNAZIU+PRIMAR – îNVĂȚĂMÂNT ONLINE

Anunt -Concurs pentru postul de îngrijitor (femeie de serviciu)

Procedura operațională – Organizarea activităților din Școala gimnazială nr. 10 în vederea prevenirii și combaterii infectării cu SARS COV 2

MĂSURI de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2

Programul Național ,,ȘCOALA DE ACASĂ”

ORDIN privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice, precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive, achizționate prin
Programul Național ,,ȘCOALA DE ACASĂ”

Procedura operațională privind modul de aplicare a Programului Național ,,$COALA DE ACASĂ” de către unitățile de învățământ

Evaluare Naţională, an şcolar 2019-2020

 Ordin 4916 din 26.08.2019 privind organizarea şi defăşurarea Evaluării Naţionale ân anul şcolar 2019-2020

 Ordin nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

 Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ

O R D I N  4115/10-04-2020, privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020

Procedură cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevi cu deficienţe care susţin examenele naţionale

Orar-începând cu data de 27-04-2020

Orar-începând cu data de 27-04-2020

Ordin de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preșcolar

Ordin de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preșcolar