Articole din diverse publicaţii

Proiect multilateral Comenius “Taking Education Outdoors”

coordonat de Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 Suceava

 

            prof. Rodica Zimbru, coordonator de proiect,

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 Suceava

                     Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava derulează începând din acest an şcolar un nou proiect multilateral Comenius, pe care îl şi coordonează. Este cel de-al patrulea proiect Comenius derulat de instituţia menţionată, începând din anul 2005, acesta fiind cel de-al treilea în care şcoala este coordonator la nivel european. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, subprogramul Comenius şi va mijloci vizitarea şcolilor partenere şi schimburi de experienţe în Ungaria şi Turcia pentru 24 de persoane din şcoală, 10 elevi şi 14 atâtea cadre didactice, pe durata celor doi ani de derulare.

1 Fără titlu

Fără titlu

            Ideea proiectului a venit de la nevoia de  găsi alternative motivaţionale pentru educaţia elevilor, de aceea, se propune ca în cei doi ani de derulare a acestui proiect, să se desfăşoare cât mai multe activităţi în aer liber, pentru ca învăţarea să se realizeze ancorată de reaşlitatea înconjurătoare.  

            Proiectul îşi propune să dezvolte metode şi instrumente de educaţie în afara sălii de clasă, atât pentru elevi cât şi pentru profesori, cu scopul de a dezvolta motivaţia învăţării la copiii de toate vârstele, prin evidenţierea diferitelor valori morale precum prietenia, toleranţa, respectful faţă de sine, faţă de alţii şi faţă de natură. 

De asemenea îşi propune să faciliteze copiilor din instituţiile partenere schimburi cultural prin intermediul activităţilor de învăţare în afara clasei şi să faciliteze înţelegerea sistemelor educaţionale din ţările partenere.

Pe durata proiectului, elevii şi profesorii îşi vor dezvolta competenţe de comunicare. Proiectul promovează educaţia incluzivă, accesul tuturor copiilor la o educaţie de calitate, având în vedere faptul că educaţia în afara sălii de clasă facilitează dezvoltarea copiilor în ritm propriu.

Activităţile proiectului vor fi parte din curriculum, elevii vor putea observa similarităţi şi diferenţe între sistemele educaţionale din ţările partenere, se vor focaliza cu precădere pe valori morale dezvoltate prin educaţia în afara şcolii şi vor realiza portofolii pe anumite teme.

Proiectul aduce împreună două şcoli partenere din România, una fiind Şcoala Gimnazială Ostra, o grădiniţă din Debreţin, Ungaria şi un liceu din Aydin, Turcia, care vor colabora în realizarea activităţilor proiectului şi a produselor finale, care vor fi: pagină web, broşură cu jocuri, metode şi instrumente de educaţie în afara sălii de clasă, un DVD cu fotografii, jocuri, filme realizate în cadrul activităţilor, portofolii, expoziţii foto în fiecare instituţie parteneră, puzzle, o revistă bianuală ce va conţine un “erou” din natură la care să se raporteze (după modelul poeziei “Învaţă”, de R. Kipling), şcoală de vară/iarnă pe durata întâlnirilor de proiect, conferinţă finală în Suceava.

            Cele patru instituţii din cele trei ţări europene au avut prima întâlnire de proiect în şcoala coordonatoare în perioada 7-12 octombrie 2013. Activităţile pe care le-a organizat instituţia gazdă au constat în mese rotunde cu invitaţii, şedinţe de lucru, lecţii demonstrative pe tematica proiectului. Apoi, întâlnirea a continuat şa Şcoala din Ostra, unde partenerii au avut parte de activităţi deosebit de interesante, în care ş-au îmbinat lecţiile tradiţionale cu cele outdoor, presărate cu aspecte culturale specifice zonei.

            A urmat o excursie de documentare în judeţ, pentru a evidenţia ce anume se poate valorifica în lecţiile desfăşurate pe tematica proiectului.  

            „Aşa cum e şi firesc, astfel de întâlniri şi vizite în şcoli în cadrul parteneriatelor europene ne ajută să vedem unde anume se situează învăţământul din ţara noastră, din şcoala noastră, faţă de instituţii similare, dar ne ajută de asemenea să preluăm constructiv ceea ce considerăm că se pliază pe nevoile şi mai ales pe posibilităţile şcolii noastre” a mărturisit iniţiatorul şi coordonatorul proiectului, prof. Rodica Zimbru.

            Proiectul are în vedere să încurajeze profesorii şi elevii să lucreze împreună pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele referitoare la educaţia outdoor şi valorifică tradiţiile europene ale ţărilor partenere,evidenţia similitudini şi diferenţe în stilul de viaţă, în educaţie, cultură şi tradiţii, încurajând valorizarea prieteniei, toleranţei, democraţiei între participanţi. Activităţile proiectului sunt parte din Curriculum.

            Suntem siguri că va fi un proiect de succes, aşa cum au fost şi cele anterioare, deoarece instituţiile partenere s-au implicat cu seriozitate atât în completarea aplicaţiei cât şi în activităţile pregătitoare şi de conţinut ale întâlnirii de proiect. Aceste proiecte aduc un plus de valoare europeană  învăţământului sucevean, prin schimburile de experienţe şi bune practici între participanţi, în beneficiul elevilor şi al cadrelor didacticea mai adăugat prof. Rodica Zimbru.