Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare