Istoric

Odată cu construirea noului cartier – Cuza Vodă, datorită numărului mare de elevi se naşte o nouă şcoala: Şcoala cu clasele I-VIII nr 10.

La 1 septembrie 1981 primii elevi păşesc pragul noii şcoli, care avea următoarele dotări:

 •  16 săli de clasă
 •  2 laboratoare (fizică şi chimie – biologie)
 • 1 atelier
 •  bibliotecă
 •  cabinet medical

Erau înscrişi 631 de elevi:

 • 11 clase I-IV (369 elevi)
 • 8 clase V-VIII (262 elevi)

Personalul angajat:

 • 1 director
 • 1 secretar – bibliotecar
 • 18 profesori
 • 11 învăţători
 • 2 maiştri
 • 2 îngrijitori

Prima serbare de sfârşit de an şcolar – iunie 1982