Precizări comunicare rezultate probe aptitudini, lb. moderne și materne