Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante temporar-îngrijitor