O ŞCOALĂ DE VALOARE, PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE More »

O ŞCOALĂ DE VALOARE, PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE More »

 

Programul Național ,,ȘCOALA DE ACASĂ”

ORDIN privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice, precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive, achizționate prin
Programul Național ,,ȘCOALA DE ACASĂ”

Procedura operațională privind modul de aplicare a Programului Național ,,$COALA DE ACASĂ” de către unitățile de învățământ

Evaluare Naţională, an şcolar 2019-2020

 Ordin 4916 din 26.08.2019 privind organizarea şi defăşurarea Evaluării Naţionale ân anul şcolar 2019-2020

 Ordin nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

 Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ

O R D I N  4115/10-04-2020, privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020

Procedură cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevi cu deficienţe care susţin examenele naţionale

Orar-începând cu data de 27-04-2020

Orar-începând cu data de 27-04-2020

Ordin de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preșcolar

Ordin de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preșcolar

OMEC_4115_10.04.2020_privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020

OMEC_4115_10.04.2020_privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020

Ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare-2020

http://scoala10sv.ro/informatii/ajutor-financiar-pentru-achizitionarea-de-calculatoare-2020/

Modele-subiecte-de-examen-pentru-evaluare-națională-clasa-a-VIII-a-2020

Modele_Subiecte_EN_Clasa_VIII_2020

Anul şcolar 2019-2020

Teleșcoala începe astăzi. Orarul cursurilor pentru prima săptămână: Ce lecții vor fi predate la fiecare disciplină

Procedura operațională pentru identificarea și managementul persoanelor infectate cu coronavirus (SARS-CoV-2)

Înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2020-2021

Anunţ selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea NE în cadrul proiectului POCU

Concurs pentru ocuparea unui post de învăţător

 

 

Anul şcolar 2018-2019

Ierarhia la nivel de județ a absolvenților claselor a VIII-a, 2019

Titularizare 2019-programarea inspecțiilor la clasă

Înscrierea în învățământul primar 2019-2020

Planificare consiliere cu părinţii

Structura anului şcolar 2018-20198

Noutăţi din anul şcolar 2017-2018

Repartizarea elevilor la licee