Personal nedidactic

Personal didactic auxiliar:

  • 1 secretar
  • 1 contabil
  • 1 bibliotecar
  • 1 administrator
  • 1 inginer de sistem

Personal nedidactic:

  • 6 persoane de întreţinere

SECRETARIAT – CONTABILITATE

Veronica Andrei

Elena Galeş

BIBLIOTECĂ

Mirela Ştefan

ADMINISTRATOR

Doiniţa Sorohan

CABINET MEDICAL

Asist. Ada Rădăşanu