Criterii generale de acordare a burselor (OMECT5576/7 oct 2011)