Viziunea școlii

Şcoala este reperul fundamental al comunităţii locale, care asigură o dezvoltare echilibrată şi echitabilă a elevilor săi, motivându-i să devină subiecţi ai propriei deveniri. Este o instituţie menită să schimbe mentalităţile elevilor şi ale părinţilor raportate la educaţie, pentru ca aceştia să se implice în viaţa comunităţii, în promovarea valorilor intelectuale şi culturale ale acesteia.
Şcoala trebuie să fie un spaţiu social în care elevii se simtă confortabil şi în siguranţă şi unde aceştia să se formeze şi să se dezvolte ca viitori cetăţeni, responsabili şi capabili să se integreze cu uşurinţă în societate, să aibă o viaţă socială normală, cu un set de valori culturale şi social-morale care să le orienteze comportamentul, cu o gândire pozitivă, activ-creatoare, constructivă, capabili să comunice şi să utilizeze eficient tehnologiile comunicaţionale şi informaţionale, capabili să se adapteze la situaţii variate, într-o societate dinamică şi în continuă transformare.
De aceea şcoala trebuie să se dezvolte ca o organizaţie dinamică, ce învaţă permanent, capabilă să răspundă nevoilor comunităţii, să dezvolte şi să stimuleze motivaţia învăţării, a cunoaşterii şi participării la viaţa comunităţii, o organizaţie capabilă de dezvoltare durabilă, cultivând toleranţa şi înţelegerea, principiile democraţiei, ale cetăţeniei europene, respectul faţă de sine, faţă de ceilalţi, faţă de legile statului şi faţă de mediul natural şi social.
Numele Şcolii Gimnaziale nr. 10 Suceava să fie unul de referinţă, atât pentru comunitatea locală în care este situată cât şi pentru noul concept de educaţie, specific noilor realităţi din învăţământ.
Dintre cele mai importante valori si atitudini promovate în Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava, enumerăm:
• responsabilitatea faţă de acţiunile proprii;
• preocuparea pentru dezvoltarea personală şi schimbare socială;
• curiozitatea, acceptarea şi aprecierea diversităţii;
• sentimentul demnităţii umane, al valorii personale şi a celorlalţi;