Misiunea şcolii

<Şcoala Gimnazială nr. 10 este o instituţie publică ce oferă comunităţii elevi bine pregătiţi intelectual, moral şi social, printr-o educaţie de calitate, competitivă, valorificându-le şi cultivându-le potenţialul, asigurându-le un parcurs individualizat de dezvoltare, în concordanţă cu politicile educaţionale în vigoare.
Misiunea şcolii este aceea de a se constitui într-un mediu educaţional deschis tuturor celor interesaţi de educaţie, indiferent de vârstă, cu scopul de a oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională tuturor copiilor din circumscripţia arondată şi nu numai.
Şcoala va satisface nevoile de educaţie ale fiecărui elev şi va asigura fiecărui elev condiţii egale pentru dezvoltare personală, în parteneriat şi cooperare cu alţi factori educaţionali sociali, promovând egalitatea de şanse, toleranţa şi buna înţelegere între copii, indiferent de originea socio-culturală a acestora, deprinderile de comportament civilizat, respectul şi aprecierea calităţilor personale.
Va asigura un proces instructiv-educativ de calitate, astfel încât toţi elevii să aibă motivaţia, dar şi oportunitatea continuării studiilor în licee şi şcoli de profil în vederea formării lor ca membri conştienţi ai societăţii, cu capacităţi de adaptare la schimbările rapide din economie, independenţi, activi şi responsabili.
Va oferi ca suport pentru elevi şi cadre didactice şi nedidactice un climat intelectual de confort şi siguranţă, pentru diminuarea stresului produs de factori socio-economici şi promovarea calităţii muncii.
Va avea în vedere în permanenţă crearea şi dezvoltarea de relaţii de parteneriat, cu deschidere spre valori europene şi mondiale, astfel încât fiecare factor educaţional implicat să-şi pună în evidenţă capacitatea şi abilităţile de comunicare, să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă, creativitatea şi încrederea în sine, în vederea unei integrări sociale de succes.