FORMARE

Responsabil Comisia de perfecționare și formare continuă, în perioada 2011-2016:

 • prof. Irimescu  Violeta

Metodişti ISJ:

 • Creţu Brânduşa (înv. primar)
 • Zimbru Rodica (proiecte europene)
 • Iov Eugen (ed. muzicală)
 • Chiuariu Dumitru (ed. fizică)
 • Acostoaie Lidia (chimie)

 

Formatori:

 • Creţu Brânduşa
 • Chiticariu Laura
 • Andronachi Luminiţa
 • Babii Daniela
 • înv. Huţan Livia
 • înv. Muntianu Georgeta
 • Gherman Raluca
 • Acostoaie Lidia
 • Cucuveică Maria
 • Chiuariu Dumitru
 • Zimbru Rodica
 • Guzu Mihaela

 

Profesori mentori:

 • Acostoaie Lidia (chimie)

 

Profesori înscrişi în Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional:

 • Acostoaie Lidia
 • Blaj Elisabeta
 • Chiticariu Laura
 • Chiuariu Dumitru
 • Zimbru Rodica

 

Profesori experţi evaluatori ARACIP:

 • Zimbru Rodica