CEAC

Proiect de dezvoltare institutionala2014-2018

C.E.A.C. – Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie

 ACTELE  NORMATIVE CARE STAU LA BAZA ASIGURĂRII CALITĂŢII

  • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
  • HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare şi a Standardelor de acreditare / evaluare periodică
  • HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă (de calitate)
  • HG  nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice
  • O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin LEGEA nr. 87/2006 (art.11, art.12)

Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Coordonator: Zimbru Rodica

Membrii: Gherman Raluca

Chiticaru Laura

Creţu Brânduşa

Reprezentant al părinţilor: Luculescu Daniela

Consilier local: Roibu Marcel

 

Comisia CEAC 2005-2009

Preşedinte: Iov Eugen

Responsabil: Irimescu Violeta

Membrii: Andronachi Luminiţa

Gherman Raluca

Creţu Brânduşa

Reprezentant părinţi: Ciupu Viorica