Cadre didactice

  • Numărul  cadrelor  didactice: 53, din care:
      Fără

def.

Definitivat Graduldidactic II Graduldidactic I Titlul de doctor Total
1. Învăţători 1 1 5 7
2. Prof. înv. primar          –          3          1 11 14
3. Profesori SSD          –         1         – 1
4. Profesori S           1        5 18 1 26

 

Încadrarea la începutul anului şcolar 2014-2015:

 

  Suplinitori Detaşaţi Titulari Total
1. Învăţători 1 6 7
2. Prof. înv. primar 1 1 21 14
3. Profesori 2 3 30 35